Kontaktuppgifter

 

E-post:

eva@conservation.se

 

Telefon:

073 - 626 95 75

 

 

 

 

 

 

 

Konservering restaurering epost mail adress telefon mobil kontaktuppgifter kyrkoantikvarisk svenska slott kyrkan kulturvård Stockholm åtgärdsprogram konserveringsåtgärder skötselanvisningar dokumentation kulturhistoriskt värde förgyllning preventiv skyddstäckning packning transport arkitektbundna förgyllningar rengöring åtgärder vård lokalvård erfaren erfarna såpa golv väggar tak statens fastighetsverk sfv kvalitet arkeologisk arkeologi konservator högskoleutbildade konservatorer bemålade ytor arkitektbundet måleri helhetsåtagande konserveringsprojekt interiörer färgarkeologiska undersökningar bevarandefrågor bemålade objekt färgundersökning antikvarisk konsultation rådgivning besiktning konserveringsåtgärd internationellt kontaktnät nöjda kunder