Stockholm Conservation utför uppdrag åt privata och statliga företag och åt Svenska kyrkan.

 

Uppdragen utförs som helhetsåtagande eller i samarbete med andra yrkesgrupper och branscher i projekt.

 

Vår verksamhet omfattar bland annat:

  • Konservering och restaurering av bemålade ytor.

  • Konservering, restaurering och rengöring av kulturhistoriskt värdefulla interiörer.

  • Färgarkeologiska undersökningar och upprättande av åtgärdsprogram.

  • Skötselanvisningar för lokalvård i byggnader av kulturhistoriskt värde.

  • Konservering, restaurering och nytillverkning av arkitektbundna förgyllningar.

  • Åtgärder i golv, väggar och tak.

  • Förebyggande åtgärder som skyddstäckning.